pagină start english


ARC - Asociaţia pentru Relaţii Comunitare //

Asociaţia pentru Relaţii Comunitare - ARC - este o organizaţie tânără şi dinamică, ce contribuie la mobilizarea resurselor financiare locale în beneficiul comunităţii. În acest sens, ARC construigdgdgdgeşte relaţii mai bune între organizaţii non-profit, companii şi cetăţeni, astfel încât acestea să conlucreze şi să se sprijine reciproc.


Problemă

Dezvoltarea unei strategii de comunicarie care să reflecte participarea ARC la construcţia unui mediu favorabil în care să existe mecanisme uşor de utilizat atât de către donatori, cât şi de organizaţiile non-profit.


Soluţie

Tea a preluat pe parcurs imaginea ARC, pe care a îmbunătăţit-o în multiplele materiale de comunicare elaborate împreună. Imaginea transmisă este una caldă, umană, iar conţinutul informaţional este prezentat într-o formă simplă, clară, cât mai accesibilă pentru cei cărora li se adresează. Imaginile şi simbolurile folosite sensibilizează şi pun în valoare ideile transmise, promovând şi provocând activismul comunitar.